Dopuszczenie aspirantów do posługi ministranta

foto: Artur Starostka

powrót