Ratunek z Fatimy.

Niezwykła książka o objawieniach w Fatimie, związanych z nimi przesłaniach, znakach i symbolach, a także roli, jaką w wypełnianiu nakazów Matki Bożej Fatimskiej odegrał Papież Jan Paweł II. Autor pokazuje nam jasno, że objawienia te, nie są zamkniętym rozdziałem w historii kościoła, ale wszyscy jesteśmy dziedzicami misji Siostry Łucji i Jana Pawła II. Bo przed nami już tylko jedna droga. Droga Niepokalanego Serca Maryi. Droga, która prowadzi do Boga. Doszli tam Franciszek i Hiacynta. Doszła Łucja. Doszedł Ojciec Święty. Dojdziemy i my.

powrót